Қаумдастық жайлы

Қазақстандық салық кеңесшілерінің қауымдастығы (ҚСКҚ) 2019 жылы 17 маусымда ерікті өзін-өзі реттейтін ұйым ретінде құрылды.

ҚСКҚ -тың негізгі мақсаты: көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту, оның мүшелерінің мүдделерін ілгерілету және қорғау, мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесе отырып, қызмет жасау.  Сонымен қатар тәрбие жұмыстарына қатысу мақсатында салықтық кеңес берумен айналысатын тұлғаларды біріктіру.

Бүгінгі таңда ҚСКҚ-тың жиырма тоғыз заңды тұлғалардан және жеке кәсіпкерлер ұйымдарының салық кеңесшілерінен құралады.

ҚСКҚ -тың алқалы басқару органы Басқарма болып табылады.

Басқарма төрағасы  - Карин Сакен Аубханович.

ҚСКҚ -тың Басқарма мүшелері :

  • Чашкин Александр Семенович
  • Абилова Гульжан Еркеновна
  • Еспенбетова Рита Курманбаевна
  • Марченко Оксана Владимировна